Noortekohtumised

ÜLDINFO

Programmi „Noortekohtumised” eesmärk on soodustada Eestis elavate 11–19-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, üksteisemõistmist ja arengut.

Noortekohtumine on Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise. Põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine (3–6 päeva) ja selle käigus noorte poolt valitud teemaprogrammi elluviimine.

Noortekohtumiste laiem eesmärk on kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja sallivuse kasvatamine osalejates ja ühiskonnas tervikuna. Kuna noortekohtumisel tegutsevad erineva kultuuritaustaga ja eri keelt kõnelevad noored üheskoos, pakub see head võimalust tutvuda lähemalt üksteise kultuuridega (nii ajaloo kui ka tänapäevaga) ning üksteist paremini tundma ja mõistma õppida.

INFO ALIKAS

 

TIME 2 FOCUS

13.-15. juulil Lasnamäe Noortekeskuses Noortekohtumiste raames toimus esimene projekt Time2Focus, milles osalesid nii eesti, kui vene koolide gümnaasiumi õpilased. Noortekohtumine toimus kolmes keeles – inglise, eesti ja vene keeles. Projekti teemaks said 21. sajandi järgmised põhioskused (4-C teooria): kommunikatsioon, koostöö, kriitiline mõtlemine ja loovus.

Time2Focus on üritus, mille organiseerimise ja läbiviimise protsessis aktiivselt osalevad noored ise. Tänu mitteformaalsele õppimisele, arvestades kasutatud põnevaid mänge, queste, debatte, diskussioone ja meeskonnatööd, osalejad aktiivselt veetsid oma aega kõigi kolme päeva jooksul.

Noortekohtumiste pilootprojekti korraldajateks on Lasnamäe Noortekeskus koos Noorte Sihtasutusega Archimedes, Hasartmängumaksu Nõukogu, Haridusministeeriumi ning Eesti noorsootöö keskusega.

PROJEKT “TEISEST PILGUST”

Projekt kolme linna peale (Tartu, Tallinn, Narva) oli loodud Lasnamäe Noortekeskuse aktiivsete noorte, Tartu Aparaadi Noortekeskuse partnerite ja Narva mitteformaalse grupi poolt. “Teisest pilgust” projekti teemadeks said kriitilise mõtlemise arendamine, võitlus stereotüüpide vastu ja meediaoskus.

TARTU

Esimese osa ajal, mis toimus Tartus 25.02.2019-01.03,2019 noored õppisid mitteformaalses atmosfääris, külastasid temaatilisi üritusi ja isegi said ennast proovile panna vabatahtliku tööga seotud tegevuses. Esimesel päeval osalejad mängisid tutvumis- ja meeskonnamänge ning õhtul uurisid Tartu linna orienteerumismängu abil. Kohtumised külalistega aitasid noortel paremini mõista erinevaid stereotüüpe: veganluse kohta, kultuuridevahelisi stereotüüpe, marketingi võtteid, erivajadustega inimeste võimete kohta loodud stereotüüpe jpm. Viimasel päeval kooliõpilased proovisid vabatahtliku rolli ning osalesid Tähtvere Päevakeskuse ja Tartu Laste Turvakodu tegevustes. Mõlemale grupile see avaldas suurt muljet ning osalejad said uue ettekujutuse nende asutuste kohta. Kui tartu kohtumine oli lõpu poole jõudnud, siis noored jagunesid meeskondadeks ja iga meeskond lõi oma mängu stereotüüpide teemal.

TALLINN

22.04.2019 – 26.04.2019 Sihtasutus Archimedes toetusel Tallinnas toimus “Teisest Pilgust” projekti teine osa, milles osalesid Lasnamäe Noortekeskuse, Tähe Noorteklubi MTÜ – Aparaadi noortekeskuse ja Narva aktiivsed noored. Projekti raames noored kohtusid ja diskuteerisid huvitavate külalistega, külastasid ERR maju, lõhkusid erinevaid stereotüüpe, mis olid suunatud meediale ja arendasid oma kriitilist mõtlemist. Samuti veetsid kasuga ja meeldivalt oma aega.

Tahaks erilist tähelepanu pöörata sellele, et noored viisid kõike ise läbi, näitasid toredat meeskonnatööd ja said suurepäraselt projekti läbiviimisega hakkama

NARVA

Noortekohtumise lõpposa tomus 14.06.2019-18.06.2019 Juunil Narvas. Liidrite toetuse abil noored koostasid programmi, viisid läbi mänge ja tegelesid projekti organiseerimisega. Osalejad jagavad oma mõtteid ja muljeid saadud kogemuse kohta, oodates suure huviga uusi projekte:

“Kogemus, mis oli saadud meie kohtumiste ajal, on minu jaoks väga tähtis, sest see arendab kümneid kompetentse, selliseid nagu: ettevõtlikkus, sotsiaalsed oskused, keelebarjääri ületamine, erinevate ürituste organiseerimine jne. Üldiselt mina sain suure teadmistepagasi ja kogemuse, mis aitab mind siiamaani. Kreatiivne ja kriitiline mõtlemine, julgus esineda publiku ees ja viia üritused võõrkeeles läbi, initsiatiivi ilmumine, liidrioskuste paranemine – see on ainult lühike näide nendest oskustest, mida mina arendasin noortekohtumistel”, – Diana, tallinna grupi osaleja.  

“Projekt andis mulle võimaluse huvitavalt ja kasulikult oma koolivaheaega veeta. Ma sain tutvuda ja suhelda aktiivsete Tallinna ja Tartu noortega. Projekti ajal meil toimusid põnevad koolitused, kus meile räägiti stereotüüpide kohta ning sellest, kuidas nad meid mõjutavad. Lisaks meil olid interaktiivsed rollimängud, mille ajal me saime ise sügavamalt projekti teemasse siseneda. Üldiselt ma saan öelda, et projekt toimus informatiivselt, lõbusalt ja dünaamiliselt”, – Anastassija, Narva osaleja.

“Projektis osales palju noori, kellega oli huvitav suhelda. Mulle meeldis, et kõik võtsid aktiivselt osa ja mina sain palju uusi tutvusi. Oli väga põnev kuulata erinevate külaliste esinemisi, eriti marketingi ja kultuuridega seotud stereotüüpide teemal”, – Daniell, tartu grupi osaleja.


Warning: Declaration of PLL_Walker_List::walk($elements, $args = Array) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data01/virt38834/domeenid/www.noortekeskus.ee/htdocs/wp-content/plugins/polylang/include/walker-list.php on line 0