Lasnamäe Noortekeskus on noortele mõeldud ja noortega loodud keskus, kus noored vanuses 7-26 saavad end arendada ja läbi mille Lasnamäe kogukond tutvub linnaosa noortega.

Raadiku noortestaap on Raadikul asuv noortetuba, kus noorsootöötajad koos partneritega ja noortega pakuvad noortele erinevaid käelisi ja mängulisi tegevusi läbi mille arendatakse sotsiaalseid oskusi ning õpitakse tundma ja märkama enda ümber olevat keskkonda. Aktiivsetel noortel on võimalus noortestaabis osaleda vabatahtlike noorteliidritena ja pakkuda noortele huvitegevusi ning korraldada üritusi.

 TEENUSED

AVATUD NOORTEKESKUS

  

Noortekeskuse avatud osas on võimalik mängida lauatennist, mängukonsooli ja arendavaid lauamänge. Teha kodutööd, suhelda teiste noortega ja võtta osa erinevatest turniiridest.

Tutvu noortekeskusega (TUUR LINK)

KLUBID JA ÜRITUSED

Noortekeskuse mitteformaalsed klubid ja avatud üritused on loodud noortele nende huvisid arvestades ning meie ringijuhid ja ürituste korraldajad alati peavad meeles noorte huvisid ning nende arendamist.

KONSULTEERIMINE

Noortekeskuses on võimalik saada konsultatsiooni noorsootöötajalt vabatahtliku töö, eesmärkide püstitamise, karjääri ja rahvusvaheliste projektide teemadel.

Tutvu võimalustega (drive)

RUUMIDE KASUTAMINE

Noortekeskuse ruume on võimalik kasutada noorsootegevuste läbiviimiseks. Tasuta ruume on õigus kasutada eeldusel, et läbiviidav tegevus on osalejatele tasuta ning vastab noorsootöö põhimõtetele.

Tutvu võimalustega (PDF)

 

PODLASNA

PODLASNA

YOUTUBE

#YouTube #Podcast

Noored loovad noorsootöötaja toel podcaste, kus räägivad oma huvidest ja arutlevad popkultuuri ja elu.

  

AKTIIV LASNANOORED

AKTIIV LASNANOORED

ORGANISATSIOON

#Initsiatiiv #Noored #Lasnamäe

Aktiivsetest noortest koosnev meeskond, kes oma tegevusega toetavad Lasnamäe linnaosa noortele suunatud tegevusi.

  

Teekond ülesse

Teekond ülesse

PROJEKT

#Koolid #Koolitus

Projekt “Teekond ülesse” on suunatud 8.-11.klassi õpilastele ja käsitleb selliseid teemasid nagu “emotsionaalne intelligentsus”, “kriitiline mõtlemine”, “loovus”, “suhtlemine ja tagasiside”, “konfliktide lahendamine”, “projektitegevused ja vabatahtlik tegevus” ja “töö meeskonnas.”

ARTPOLICE

ARTPOLICE

PROJEKT

#Tänavakunst #Looming #Aktivism

Projekt, mille raames noored koos tänavakunstnikega loovad oma eskiise ja katavad nendega olemasolevaid täis soditud kohti Lasnamäe linnaosas, lisades eredust ja atraktiivsust.

Edgar

Peaspetsialist

#Infotöötlus #Noortenõukogu #Projektid

Edgar noorsootöös aastast 2010. Ülikoolis õppis psühholoogiat, praegu õpib noorsootööd. Psühholoogia, jalgpall, arvutimängud, organisatsioonid ja ühiskonna protsessid on need teemad, mis alati motiveerivad Edgarit ja annavad energiat tegutsemiseks.

edgar@noortekeskus.ee

Maksim

Noorsootöötaja

#Huumor #Sport #Turniirid

Maksim on noorsootöös aastast 2014, millal ta hakkas töötama lastelaagris. 2018. aastast töötab Lasnamäe Noortekeskuses. Maksim esineb laval huumoriga, huvitub jalgpallist ja talle meeldib mängida Playstation mänge.

maksim@noortekeskus.ee

Illarion

Noorsootöötaja

#Lauamängud #Rollimängud #Muusika

Illarion alustas laagrites noorsootöötajana. Nüüd tahab ta meie keskuse töötajana oma kodupiirkonda Lasnamäe igati arendada. Mängud, muusika ja värsked ideed on kõik tema tugevused noortega töötamisel.

illarion@noortekeskus.ee

Alina

Noorsootöötaja

#Feminism #Muusika #Reisimine

Alina on narvakas ja feminist, kes on noorsootöös aastast 2016. Selle aja jooksul korraldas ta erinevaid linnaüritusi, rahvusvahelisi ja kohalike projekte. Teda köidab muusika, luule ja teater.

alina@noortekeskus.ee

Anton

Noorsootöötaja

#Standup #Sport #Geek 

Anton alustas oma teekonda noorsootöös 2020. aastast, töötades laagrites. Anton harjutab ja esineb aktiivselt Tallinnas stand-up’iga ning armastab mängida ka võrkpalli ja piljardit. Vabal ajal meeldib talle vaadata igasuguseid geek-kultuuriga seotud telesarju või filme ning lugeda koomikseid.

anton@noortekeskus.ee

CAROLIN

Noorsootöötaja

#Fototöötlus #Tänavakultuur #Ühiskond

Carolin on aastast 2021 noorsootöö tudeng. Varasemalt on ta tegelenud tänavatantsuga, koolis õppinud multimeediat ning töötanud tugiisikuna. Enim väärtustab ta sügavamõttelisi vestlusi, mis teevad südame soojaks ning millest saab inspiratsiooni ammutada.

carolin.sulg@noortekeskus.ee

MARK

Töötaja

#Sport #Lauamängud #Rollimängud

Mark on mitmekülgne. Tegeleb kõigega alates spordist kuni luuletuste kirjutamiseni. Tal on alati hea meel rääkida erinevatel teemadel. Talle väga meeldivad laua- ja rollimängud.

Laci

Vabatahtlik

#Pallitants #Lingvistika #Lauamängud

Laci alustas tööd suvelaagrites ja eraõpetajana 2013. aastal. Ta õppis keemiat ja matemaatikat ning oli keskkooliõpetaja Ungaris. Tema hobideks on tõlkimine, matkamine ja vibulaskmine; temast sai Eestis noorsootööd uuriv vabatahtlik.

 löö kaasa!

Oled teretulnud kaasa lüüa Lasnamäe noortele paremat keskkonda. Kui tahaksid jagada oma elukogemust külalisena, korraldada üritust või töötuba noortele, proovida oma klubi käivitada, siis julgesti võta meiega ühendust!

 Meie partnerid