Lasnamäe Noortekeskus on noortele mõeldud ja noortega loodud keskus, kus noored vanuses 7-26 saavad end arendada ja läbi mille Lasnamäe kogukond tutvub linnaosa noortega.

Raadiku noortestaap on Raadikul asuv noortetuba, kus noorsootöötajad koos partneritega ja noortega pakuvad noortele erinevaid käelisi ja mängulisi tegevusi läbi mille arendatakse sotsiaalseid oskusi ning õpitakse tundma ja märkama enda ümber olevat keskkonda. Aktiivsetel noortel on võimalus noortestaabis osaleda vabatahtlike noorteliidritena ja pakkuda noortele huvitegevusi ning korraldada üritusi.

 TEENUSED

AVATUD NOORTEKESKUS

  

Noortekeskuse avatud osas on võimalik mängida lauatennist, mängukonsooli ja arendavaid lauamänge. Teha kodutööd, suhelda teiste noortega ja võtta osa erinevatest turniiridest.

Tutvu noortekeskusega (TUUR LINK)

KLUBID JA ÜRITUSED

Noortekeskuse mitteformaalsed klubid ja avatud üritused on loodud noortele nende huvisid arvestades ning meie ringijuhid ja ürituste korraldajad alati peavad meeles noorte huvisid ning nende arendamist.

KONSULTEERIMINE

Noortekeskuses on võimalik saada konsultatsiooni noorsootöötajalt vabatahtliku töö, eesmärkide püstitamise, karjääri ja rahvusvaheliste projektide teemadel.

Tutvu võimalustega (drive)

RUUMIDE KASUTAMINE

Noortekeskuse ruume on võimalik kasutada noorsootegevuste läbiviimiseks. Tasuta ruume on õigus kasutada eeldusel, et läbiviidav tegevus on osalejatele tasuta ning vastab noorsootöö põhimõtetele.

Tutvu võimalustega (PDF)

 

PODLASNA

PODLASNA

YOUTUBE

#YouTube #Podcast

Noored loovad noorsootöötaja toel podcaste, kus räägivad oma huvidest ja arutlevad popkultuuri ja elu.

  

NOORTENÕUKOGU

NOORTENÕUKOGU

ORGANISATSIOON

#Initsiatiiv #Noored #Lasnamäe

Aktiivsetest noortest koosnev meeskond, kes oma tegevusega toetavad Lasnamäe linnaosa noortele suunatud tegevusi.

 

Teekond ülesse

Teekond ülesse

PROJEKT

#Koolid #Koolitus

Projekt “Teekond ülesse” on suunatud 8.-11.klassi õpilastele ja käsitleb selliseid teemasid nagu “emotsionaalne intelligentsus”, “kriitiline mõtlemine”, “loovus”, “suhtlemine ja tagasiside”, “konfliktide lahendamine”, “projektitegevused ja vabatahtlik tegevus” ja “töö meeskonnas.”

ARTPOLICE

ARTPOLICE

PROJEKT

#Tänavakunst #Looming #Aktivism

Projekt, mille raames noored koos tänavakunstnikega loovad oma eskiise ja katavad nendega olemasolevaid täis soditud kohti Lasnamäe linnaosas, lisades eredust ja atraktiivsust.

Pavel

Juhataja

#Koostöö #Projektid

Pavel on noorsootöös aastast 2005 millal ta hakkas noortele tantsutrenni andma just Lasnamäe Noortekeskuses ja siiamaani Pavel on aktiivne noorsootöös. Pavel tegutseb erinevate noorteühingutega koolitaja rollis ja loob mänge.

pavel@noortekeskus.ee

Edgar

Peaspetsialist

#Infotöötlus #Noortenõukogu #Projektid

Edgar noorsootöös aastast 2010. Ülikoolis õppis psühholoogiat, praegu õpib noorsootööd. Psühholoogia, jalgpall, arvutimängud, organisatsioonid ja ühiskonna protsessid on need teemad, mis alati motiveerivad Edgarit ja annavad energiat tegutsemiseks.

edgar@noortekeskus.ee

KSENIJA

Noorsootöötaja

#Tants #Yoga #Teater

Ksenija on noorsootöös aastast 2018. Ta alustas oma karjääri tantsuõpetaja rollis ning praegu õpib kogukonnaharidust ja huvitegevust. Ksenijale meeldib tantsida, jalutada värskes õhus, tegeleda draamaga, teatri tegevustega ning joogaga.

ksenija@noortekeskus.ee

Maksim

Noorsootöötaja

#Huumor #Sport #Turniirid

Maksim on noorsootöös aastast 2014, millal ta hakkas töötama lastelaagris. 2018. aastast töötab Lasnamäe Noortekeskuses. Maksim esineb laval huumoriga, huvitub jalgpallist ja talle meeldib mängida Playstation mänge.

maksim@noortekeskus.ee

Illarion

Noorsootöötaja

#Lauamängud #Rollimängud #Muusika

Illarion alustas laagrites noorsootöötajana. Nüüd tahab ta meie keskuse töötajana oma kodupiirkonda Lasnamäe igati arendada. Mängud, muusika ja värsked ideed on kõik tema tugevused noortega töötamisel.

illarion@noortekeskus.ee

Veronika

Noorsootöötaja

#Muusika #Käsitöö #Teater 

Veronikal on muusikaharidus ja kogemus muusika õpetamisel igas vanuses noortele. Kõik, mis on seotud positiivsuse ja loovusega, on tema lemmiktegevus. Ta armastab õppida võõrkeeli: inglise, eesti, vene ja ukraina keelt.

veronika@noortekeskus.ee

Alina

Noorsootöötaja

#Feminism #Muusika #Resimine

Alina on narvakas ja feminist, kes on noorsootöös aastast 2016. Selle aja jooksul korraldas ta erinevaid linnaüritusi, rahvusvahelisi ja kohalike projekte. Teda köidab muusika, luule ja teater.

alina@noortekeskus.ee

Darja

Nõustaja

#Psühholoogia #Eneseareng #Teadlikkus 

Darjal on eripedagoogiline ja psühholoogiline kõrgharidus. Ta toetab noorte vaimset tervist, edendab isiksuse arengut, tegeleb psühholoogilise informeerimisega ning viib individuaalseid konsultatsioone.

darja@noortekeskus.ee

 löö kaasa!

Oled teretulnud kaasa lüüa Lasnamäe noortele paremat keskkonda. Kui tahaksid jagada oma elukogemust külalisena, korraldada üritust või töötuba noortele, proovida oma klubi käivitada, siis julgesti võta meiega ühendust!

 Meie partnerid